İş Sağlığı ve Güvenliği

*  İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının iş etiğinin gereklerini yerine getirmek,

*  Tehlikelerimizi belirlemek, risklerimizi değerlendirerek yok etmek ya da kabul edilebilir seviyeye indirmek,

*  Tedarikçilerimizi ziyaretçilerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek,

*  Güncel teknolojileri kullanarak çalışma ortamımızı güvenli ve sağlıklı hale getirmek,

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamları oluşturarak çalışanlarının ve çözüm ortaklarının kazalara uğramalarını önlemek ve meslek hastalıklarından korunmak amacıyla, kalite standartlarına uygun çalışma ortamları oluşturur ve sürekli gelişimini sağlar.